Hoş Geldiniz

germany_newskillsnewjobs

“The New Skills and New Jobs – Bridging the Gap”(Yeni İşler –Yeni Beceriler) Projesi Almanya, İngiltere, Portekiz, Slovakya ve Türkiye’den kurumların ortak olarak yer aldığı bir projedir. Proje; Avrupa Komisyonu Progress Programı 2011 Teklif Çağrısı’nın Beceri Boyutunu “Yeni İşler ve Yeni Beceriler İçin Yeni Bir Ajanda Oluşturma” başlıklı ana inisiyatiflerinden birine katkı koymayı hedeflemektedir.

NS&NJ projesi ile 12 aylık süre içerisinde sadece ortak kurumlar arasında değil ,ortaklığa dahil olan kurumların ana paydaşlarının da katılımıyla iyi uygulamaların paylaşılması, beceri geliştirme, beceri-işgücü piyasası ihtiyaçları uyumsuzluklarının giderilmesi ve işgücü piyasasının mevcut ihtiyaçlarının değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

VS/2012/0517 Sözleşme Numaralı proje Avrupa Komisyonu, İstihdam, Sosyal İlişkiler ve İçerme Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilmektedir.