Vitajte

germany_newskillsnewjobs

Projekt “The New Jobs  & New Skills – Bridging the Gap“ (“Nové pracovné miesta a nové zručnosti – Preklenutie priepasti”) je spoločným partnerstvom zahŕňajúcim organizácie z Nemecka, Portugalska, Slovenska, Turecka a Spojeného kráľovstva. Cieľom projektu je prispieť k naplneniu cieľov programu PROGRESS 2011 – Výzvy na predkladanie projektov v rámci hlavnej iniciatívy – “Program pre nové zručnosti a pracovné miesta”.

V rámci projektu “NS&NJ” sa snažíme v priebehu 12 mesiacov zdieľať osvedčené postupy a to nielen v zúčastnených inštitúciách, ale aj v iných inštitúciách v krajinách zapojených do partnerstva s kľúčovými aktérmi a zúčastnenými stranami, ktoré majú vplyv na otázky rozvoja zručností, nesúlad zručností a požiadaviek trhu práce.

Projekt Zmluva č. VS/2012/0517 bol financovaný s podporou Európskej komisie, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a inklúziu.